Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

Супер-Канталова Асансьорна ПещПещта е направена по специална поръчка и дава възможност за топене на стъкла в огнеопорни или платинени тигли. Съоръжението позволява достигането на температура на топене от 1550 °С при скорости на нагряване до 10°С/мин.

Лабораторията разполага с допълнителни пещи за темпериране и спичане на керамични образци, както и инструменти за смилане, фракциониране, шлифоване и полиране на получените стъкла.