Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

Високотемпературен Микроскоп-1400

logo

Този инструмент се базира на последователния запис на кадри на образец по време на предварително определен термичен режим. Апарарурата работи до 1400 °С с възможна скорост на нагряване до 30 °С/мин. Промените в размера и формата на образеца се измерват автоматично по време на експеримента, което дава възможност да се идентифицират различни характеристични температури. Основно предимство на тази аналитична техника е възможността да се проследява поведението на материала без контакт с образеца.

Видове изследвания:

  • Oпределяне на ефективен визкозитет
  • Oпределяне на повърхностно напрежение
  • Oпределяне на режими за получаване пеноматериали