Laboratory of Glass & Ceramic Materials

Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry

Оптичен Дилатометър-HD 1400

logo

При оптичният безконтактен дилатометър поведението на образеца не се влияе от измерителната система: оптичната система наблюдава пробата без да променя по никакъв начин нейните размери. Резолюцията на използваната оптична система е 3/10000 от милиметъра. Апаратурата работи до 1400 °С с възможна скорост на нагряване до 30 °С/мин.

За разлика от традиционните дилатометри оптичният безконтактен дилатометър позволява да се разшири изследователската дейност до температури по-високи от тези на омекване. Това дава възможност за коректно и бързо определяне на индустриални термични цикли на изпичане на керамични и стъкло-керамични материали.

Видове изследвания:

  • Проследяване на реалното поведение на пробата по време на термообработката
  • Определяне на коефициент на линейно термични разширяване и свиване
  • Изследване на процеси на спичане
  • Определяне на различни характеристични температурa